BG   FR   ES   EN   
 
Покана на основание чл.20,ал.4,т.1 от ЗОП за ремонти в IV ЕГ
Ремонт на пода на бюфета на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна

Ремонт на сградата и двора на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна" и ремонт на парната инсталация

Демонтиране на стара и монтиране на нова ограда на спортните площадки в IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна"

Конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на ІV ЕГ


Покана за доставка и монтиране на разширителен съд на парната инсталация на IV ЕГ


Покана за ремонт на тротоарна настилка, ремонти в сградата, ремонт на ел инсталация в IV ЕГ


окана за ремонт на бюфет в сградата на IV ЕГ


Доставка на материали по проект УСПЕХ


Решение за откриване на процедура: Доставка на газьол за отопление в IV ЕГ