BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 2019
Адриан Стефанов Стефанов
Александра Евгениева Димитрова
Александра Любомирова Василева
Александра Петрова Йорданова
Александра Тодорова Даскалова
Александрина Даринова Ченева
Александър Александров Дочев
Александър Пламенов Митев
Александър Росенов Атанасов
Александър Харалинов Тумбев
Ана-Ирина Ивайлова Иванова
Анастасия Радославова Андреева
Ангелина Росенова Станкулова
Андрея Ивайлова Драганова
Анелия Димитрова Димитрова
Анита Стойчева Илиева
Асияна Кирилова Добрева
Атина Пламен Костуркова
Бианка Николаева Колева
Блага Живкова Илчева
Божидар Тодоров Кираджийски
Борил Дамянов Гочев
Валентина Людмилова Иванова
Василена Руменова Радкова
Велизара Драгомирова Кондова
Велина Ивайлова Иванова
Велислав Теодоров Пенов
Венцислав Димитров Вълев
Весела Красимирова Великова
Весела Стоянова Добрева
Веселин Димитров Цанев
Виктор Димитров Димитров
Виктория Атанасова Башева
Виктория Десиславова Динева
Виктория Руменова Алексова
Виолина Недкова Христова
Вяра Антонова Добрева
Габриела Драгомирова Димитрова
Габриела Светославова Генадиева
Габриела Тодорова Иванова
Галин Велинов Савов
Георги Асенов Асенов
Георги Дианов Стоянов
Георги Костадинов Желязков
Гергана Пламенова Станчева
Гергана Проданова Карчева
Гергана Христова Минева
Давид Олег Костадинов
Дамян Красимиров Драганов
Дамян Светозаров Гигов
Дениз Джюнейт Кахведжиоглу
Десислава Георгиева Димитранова
Десислава Евгениева Камбурова
Десислава Пламенова Ефтимова
Димитър Василев Василев
Дияна Александрова Иванова
Драгомир Георгиев Георгиев
Ева Красен Николова
Евгения Веселинова Бояджиева
Евгения Янкова Калчева
Елена Станиславова Златева
Елиан Живков Алексиев
Елица Иванова Тодорова
Еманоел Радославов Данков
Емил Георгиев Бояджиев
Емил Миленов Шамов
Емилия Емил Николова
Жаклин Олег Павлова
Ива Ивайлова Рашкова
Ива Иванчева Христова
Иван Галинов Иванов
Иван Иванов Германов
Иван Росенов Станкулов
Ивана Кирилова Михайлова
Иванина Ивилинова Данева
Ивелина Василева Василева
Изабелла Александровна Аленина
Илияна Красимирова Илиева
Йоана Николаева Добрева
Йоана Сергеева Маркова
Йоана Станиславова Крумова
Йоана-София Каменова Василева
Йоанна Росенова Венелинова
Йована Антонова Йовчева
Йовеляна Красимирова Бойко
Йордан Янков Иванов
Ирина Живкова Милушева
Ирина Мирославова Христова
Калина Георгиева Димитрова
Калоян Огнянов Пеев
Камелия Георгиева Петкова
Камелия Даниелова Янева
Карина Ивелинова Иванова
Катерина Николаева Колева
Кирил Костадинов Тасаджиков
Клаудия Калоянова Славова
Константин Георгиев Димитров
Кристалина Станиславова Колева
Кристиана Бисерова Кирчева
Кристина Невянова Ненчева
Кристина Серафимова Тодорова
Лиа Боянова Ангелова
Лидия Николаева Евтимова
Лиляна Стоянова Александрова
Лора Димитрова Топалова
Лора Ивайлова Бойчева
Лора Неделчева Левичарова
Магдалена Валентинова Велева
Магдалена Георгиева Дякова
Магдалена Христова Христова
Маноела Петкова Петрова
Мариела Пламенова Петкова
Мариела Христова Христова
Мариета Красенова Николова
Марина Николова Маринова
Маринела Стоянова Маринова
Мария Бориславова Божинова
Мария-Магдалена Кирилова Петрова
Мартин Василев Петров
Мартин Ивайлов Цветанов
Мартина Велинова Майсторова
Мая Николаева Николова
Мерт Алкис
Миглена Христова Консулова
Мила Николаева Павлова
Мила Пламенова Петрова
Милана Любомирова Боева
Милена Янкова Иванова
Милица Станимирова Танева
Милица Тихомирова Димитрова
Мина Александрова Александрова
Мирела Илианова Зарева
Мирела Мирославова Илиева
Мирела Николова Дойчева
Мироцвета Кирилова Цветкова
Михаела Диянова Йорданова
Михаела Красенова Петрова
Мишел Димитрова Бойчева
Надежда Тодорова Зафирова
Натали Радославова Радева
Невена Илиянова Илиева
Невена Николаева Димитрова
Нелиана Георгиева Панкова
Никола Антонов Андонов
Никола Георгиев Георгиев
Никола Димитров Маринов
Николай Николаев Малев
Нина Павлова Петрова
Павлена Ангелова Любомирова
Павлина Димитрова Петрова
Панко Иванов Монев
Петра Пламенова Харизанова
Петя Георгиева Тодорова
Петя Петрова Лалова
Петя Русева Василева
Пламен Емилов Екимов
Пламена Борисова Иванова
Полина Миленова Петкова
Пресиян Десиславов Василев
Пресиян Красимиров Георгиев
Пресияна Иванова Иванова
Радина Галинова Алексиева
Радослав Божидаров Събев
Радослав Станиславов Вълчанов
Радостин Кирилов Кирилов
Ралица Димитрова Маринова
Рая Любенова Стойчева
Росен Християнов Колев
Светослава Тихомирова Станева
Силвия Даниелова Палабуйкова
Симона Георгиева Комитова
Симона Йорданова Чобанова
Сияна Людмилова Станева
Славена Димитрова Иванова
София Драгомирова Йорданова
София Румен Йовчева
Стела Костадинова Сиромахова
Стефан Колев Иванов
Стефани Нерсес Кетикян
Стефани Стойкова Тодорова
Стефания Радославова Молдованска
Теодор Петров Кадийски
Теодора Бориславова Борисова
Теодора Красимирова Тодорова
Теодора Стефанова Трифонова
Теодора Тихомирова Тодорова
Тодор Андонов Русев
Тодор Йорданов Йорданов
Фатме Ахмед Хюсеин
Ханан Осама Кутайфан
Христиана Станчева Стоянова
Християн Христов Сарандиев
Христо Николаев Даракчиев
Христо Петров Тодоров
Христо Руменов Николов
Цвета Стефанова Христова
Явор Маринов Каравелски
Явор Николаев Бербенков
Яница Янчева Янева