BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 2006
Августина Димитрова Ангелова
Александрина Георгиева Алексиева
Андрей Каменов Андреев
Анелия Станиславова Дочева
Анелия Георгиева Герасимова
Анета Михайлова Михайлова
Асен Недялков Драгнев
Борис Йовчев Георгиев
Ваня Николова Златарска
Ваня Владимирова Иванова
Вероника Диянова Ганчева
Весела Огнянова Костова
Веселин Драгомиров Янев
Веселин Иванов Мутафчиев
Виктор Валентинов Трифонов
Владимир Пламенов Недев
Владимир Трудолюбов Манчев
Владимир Стефанов Вътов
Владимир Владимиров Милушев
Вяра Георгиева Вягова
Георги Радославов Киров
Георги Красимиров Марков
Георги Георгиева Тодоров
Гергана Руменова Радулова
Гергана Младенова Станева
Даниел Стоянов Димитров
Деница Калоянова Иванова
Деница Сашева Александрова
Деница Веселинова Костова
Деян Руменов Стоянов
Диана Иванова Денева
Диляна Георгиева Нинова
Димитър Андреев Андреев
Димитър Нейков Станев
Димитър Асенов Бешков
Димитър Иванов Йоцов
Димитър Димчев Димитров
Димитър Христов Димитров
Динко Атанасова Георгиев
Дориана Венелинова Владимирова
Екатерина Маринова Антонова
Елена Руменова Стойчева
Елена Михайлова Найденова
Елеонора Петрова Драгнева
Елина Веселинова Проданова
Елина Любомирова Бойчева
Елица Неделчева Илиева
Елица Златимирова Николова
Емилиян Пламенов Панайотов
Живко Йорданов Йорданов
Здравемира Божимирова Владимирова
Златина Атанасова Георгиева
Ива Юлиянова Борова
Ивайло Росенов Тончев
Иван Василев Василев
Ивелин Боянов Боев
Ивелина Живкова Иванова
Ивелина Юриева Михайлова
Ивета Петрова Михова
Илиян Веселинова Русев
Инна Любомирова Иванова
Ирина Пламенова Гочева
Ирина Ставрева Таргова
Искра Любомирова Димитрова
Искра Илиянова Шабаркова
Йоана Петрова Владова
Йоана Веселинова Русева
Йоанна Красимирова Георгиева
Йордан Станимиров Василев
Калин Колев Георгиев
Калина Димчева Гаева
Катерина Росенова Хинева
Кирил Пламенов Писаров
Кирил Иванов Карабоев
Константин Желев Луков
Кристина Росенова Маринска
Лиляна Петрова Георгиева
Лиляна Тодорова Коджаманова
Мадлена Димова Минчева
Мануел Карник Язмаджиян
Маргарита Златомирова Терзиева
Мария Александрова Иванова
Мария Стефанова Теохарова
Марта Константинова Пушевска
Мартин Марков Сирашки
Мила Николова Гатева
Митко Георгиев Стоянов
Михаил Стефанов Стефанов
Момчил Геодимов Просеников
Надежда Пенчева Николаева
Наталия Димитрова Бонева
Невена Сергеева Белчева
Невяна Василева Василева
Нели Димитрова Панайотова
Нели Милчева Димитрова
Нелия Светославова Неделчева
Николай Пламенов Бошнаков
Николай Пламенов Николов
Николета Андреева Маркова
Павел Красимиров Лозанов
Павлина Андреянова Андреева
Петко Антониев Танков
Петър Димитров Богданов
Петър Тихомиров Кирчев
Петьо Даниелов Димитров
Пламена Иванова Иванова
Полина Веселинова Василева
Радосвета Николаева Парушева
Радослава Невенова Бояджиева
Ралица Петрова Дикова
Ралица Красимирова Михайлова
Роселина Кръстева Пенева
Росен Радославов Атанасов
Светлана Георгиева Стоянова
Светлозара Светлозарова Христова
Светослав Вълканов Вълканов
Сибила Валериева Спиридонова
Симеон Иванов Атанасов
Симеон Радославов Христов
Сияна Боянова Сендова
София Ангелова Кирова
София Огнянова Зидарова
Станислава Иванова Стефанова
Стела Георгиева Стилиянова
Стела Иванова Георгиева
Стилиян Лазаров Лазаров
Стилияна Каменова Атанасова
Стоян Станиславов Стоянов
Татяна Милкова Вичева
Тенислав Теодоров Тодоров
Теодора Василева Проданова
Теодора Живкова Тодорова
Тинка Петева Манева
Тихомир Тихомиров Господинов
Тодор Великов Великов
Тодор Владимиров Геров
Тодор Димов Димов
Тодор Иванов Тошев
Тоника Красимирова Кръстева
Хачик Масис Богдатян
Христина Ангелова Ангелова
Християн Димчев Томов
Христо Николов Стойнов
Цвета Венциславова Пенчева
Цветомила Евгениева Христова
Юлиян Огнянов Ганчев
Юлиян Юриев Митраков
Явор Велес Захариев
Яна Стефанова Кръстева
Яна Иванова Чолакова
Яна Венкова Вълчева
Яни Иванов Георгиев
Янчо Иванов Славов
Ясен Стефанов Петров