BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1998
Албена Иванова Василева
Александър Георгиев Михов
Александър Тих. Бориславов
Александър Юриев Гайдарджиев
Анета Великова Казакова
Ани Ивова Милева
Анна Николаева Гендова
Антоанета Ст. Стоянова
Антония Владимирова Андреева
Антония Добрева Ананиева
Ася Каменова Димитрова
Ася Янчева Бакалова
Биляна Христова Йорданова
Благовест Николаев Пантев
Боян Владиславов Ненчев
Валерия Чакърова Викторова
Васил Светославов Петришки
Василена Георгиева Велчева
Велислава Александрова Миланова
Велислава Ангелова Димитрова
Венцислав Стефанов Иванов
Вера Борисова Петрова
Вероника Недялкова Николова
Весела Бранимир. Каназирева
Веселин Веселинов Витанов
Веселин Станимиров Димитров
Веселина Бисерова Иванова
Виолета Валериева Петрова
Владимир Стефанов Вълков
Галина Миткова Караиванова
Галина Николаева Стоянова
Галина Станиславова Карагеоргиева
Георги Христов Стоянов
Гергана Николова Костова
Гергана Филчева Атанасова
Даниела Иванова Йорданова
Даниела Маринова Тодорова
Даниела Христова Дипчикова
Дарина Желязкова Димитрова
Дарина Иванова Косева
Дарина Иванчева Генова
Дафина Великова Бачева
Деляна Николаева Баджакова
Десислава Миткова Бонева
Десислава Младенова Петрова
Десислава Николаева Друмева
Десислава Петева Узунова
Диана Димитрова Димитрова
Диляна Георгиева Георгиева
Диляна Емилова Минчева
Димитър Валериев Петров
Димитър Михайлов Ковачев
Добрин Руселинов Милов
Драгомира Ангелова ненчева
Елица Георгиева Георгиева
Емил Евгениев Вътев
Емил Звездомиров Леондиев
Емилия Венелинова Маркова
Жасмина Искърова Минкова
Жени Юлиянова Калчева
Ивайло Златомиров Терзиев
Ивелина Йончева Йонкова
Ивелина Христова Маврова
Илия Николов Лазаров
Ирина Борисова Стоянова
Катерина Георгиева Трифонова
Красимира Георгиева Точева
Красимира Йорданова Йорданова
Кремена Николова Николова
Кристина Петрова Дерешева
Лидия Георгиева Нихризова
Лора Емилиянова Неделчева
Людмил Борисов Божков
Маргарита Георгиева Георгиева
Мария Йорданова Трифонова
Мария Николаева Колева
Марта Валентинова Марчева
Марта Иванова Попова
Мартин Пламенов Керенски
Мая Валериева Донева
Мая Владимирова Николова
Мертин Йосифов Томов
Микаела Димитрова Кръстева
Микаил Атанасов Николов
Милена Николаева Костадинова
Милена Руменова Балчева
Мирослав Славчев Христов
Мирослава Анчева Стратева
Невена Иванова Косева
Нивяна Петрова Димитрова
Никола Красимиров Николов
Никола Пламенов Маджаров
Николай Емилов Беров
Нина Янчева Славова
Оник Вартан Симонян
Орлин Любомиров Сотиров
Павел Веселинов Стоянов
Павлин Красимиров Георгиев
Петър Христов Хаджиев
Петя Димитрова Райкова
Петя Тодорова Петрова
Пламена Крумова Крумова
Поликсения Георгиева Василева
Радослав Боянов Боянов
Радослава Милкова Попова
Радостина Димитрова Кацанова
Радостина Димчева Жечева
Радостина Кирилова Балинова
Радостина Руменова Недева
Розалина Христова Радева
Ромелина Иванова Пехливанова
Савина Добрева Маринова
Светла Кирилова Костадинова
Силвия Владимирова Данчева
Силвия Иванова Георгиева
Силвия Руменова Райчева
Силвия Светославова Стефанова
Снежана Иванова Стоянова
Станислава Георгиева Стоянова
Станислава Димитрова Георгиева
Станислава Петрова Петрова
Стела Василева Гогишкова
Стела Миленова Вледимирова
Стефан Недялков Енчев
Стефка Вълева Вълева
Стояна Каменова Бошнакова
Теодора Радева Добринова
Цвета Жекова Жекова
Юлия Иванова Маркова
Юлия Тотева Цанкова
Янита Ненчева Чуклева
Ясен Павлов Канев