BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1962
Ангелина А. Янчева
Анелиа Иванова Миховска
Антон Йорданов Недков
Богдана Георгиева Сеферинова
Божидар Димитров Матракчийски
Василка Спасова Тошева
Веска Георгиева Атанасова
Виолета Георгиева Шопова
Диана Радева Йорданова
Динка Маринова Колева
Елена Георгиева Миндева
Ивайла Димитрова Ганева
Иван Николов Канев
Кера Христозова Ангелова
Лиляна Владинова Тошевска
Людмил Иванов Младенов
Марийка Манолова Генева
Мария Георгиева Алексиева
Мария Минкова Божанова
Неда Стоянова Гергинска
Недка Ганева Попова
Недка Иванова Миховска
Недялка Иванова Нончева
Никола Георгиев Петков
Никола Иванов Калудов
Петър Стефанов Пенев
Пончо Георгиев Понов
Райна Рачнова Раева
Райна Стефанова Димова
Руси Марков Русев
Станка Панайотова Азиакова
Стоила Георгиева Желева
Тодорка Георгиева Ситанова
Филип Кирилов Гръков
Христо Желев Дренчев
Цветана Геориева Хаджиценова
Цветана И. Цветкова
Цветанка Ангелова Годорова
Юнап Саидов Лютфиев
Янка Вангелова Петрова