BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1993
Александрина Александрова Базарова
Анахид Етварт Каспарян
Анахид Харатюнова Шахбазян
Андреана Христова Христова
Анелия Стефанова Найденова
Анина Георгиева Георгиева
Анна Георгиева Николова
Анна Неделчева Славова
Анна Стоянова Гичева
Антон Димитров Хаджистоянчев
Биляна Савова Белева
Биляна Славчева Радева
Борис Атанасов Анастасов
Валентина Георгиева Михайлова
Валентина Николова Христова
Ваня Людмилова Важарова
Василена Желязкова Паскалева
Венета Евтимова Бонева
Веселин Петров Георгиев
Веселина Вълчева Атанасова
Веселка Илиева Ценова
Веселка Теодорова Димитрова
Виктор Отиков Тасчиян
Владимир Борисов Корновски
Владимир Николаев Сираков
Вяра Стойкова Жекова
Галина Иванова Истова
Галина Миробова Енгибарова
Галина Семова Семова
Георги Димов Кроснев
Георги Стоянов Янев
Георги Тодоров Жеков
Гергана Михайлова Гюрова
Гергана Пламенова Георгиева
Даниела Иванчева Калинкова
Дарин Захариев Маринов
Деан Атанасов Урумов
Деница Денчева Денчева
Деница Людмирова Стайкова
Десислава Владимирова Илиева
Десислава Желева Станева
Десислава Кирилова Михайлова
Десислава Койчева Великова
Десислава Милева Янкова
Десислава Райчева Райкова
Диана Дончева Денева
Диана Стефанова Христова
Диана Христова Тошкова
Димитрина Иванова Лиловска
Дияна Йорданова Костадинова
Добромир Стефанов Георгиев
Доротея Василева Статева
Евгени Тодоров Тошев
Елена Неделчева Йорданова
Елица Петрова Петрова
Елица Свиленова Борова
Емануил Емануилов Манолов
Емилия Станоева Харалампиева
Жанета Владкова Йовчева
Женя Красимирова Илиева
Живка Костова Балтаджиева
Зорница Димитрова Добрева
Ива Емилова Василева
Ивайло Димитров Ганчев
Ивайло Илиев Стоянов
Ивайло Маринов Кръчмаров
Ивалина Господинова Иванова
Иван Александров Моканов
Иван Димитров Момиров
Иван Николов Митев
Иван Христов Господинов
Иван Цветелинов Цонев
Ивелина Георгиева Стойлова
Ивелина Георгиева Фесчиева
Ивелина Николова Иванова
Иглика Стефанова Георгиева
Ирина Бориславова Даскалова
Ирина Валентинова Спасова
Ирина Георгиева Парашкевова
Ирина Димитрова Бобева
Искра Славейкова Лозанова
Йоанна Тончева Стоянова
Йорданка Филипова Фучеак
Калина Славова Маркова
Камен Кирчев Енев
Красимира Димитрова Богданова
Красимира Танева Христова
Красимира Христова Делина
Кремена Велчева Велчева
Кремена Димчева Христова
Кремена Иванова Чобанова
Кремена Ивова Сеферова
Кремена Стоянова Славова
Любозар Димитров Никитасов
Магдалена Николова Станчева
Малина Михайлова Михайлова
Мариела Георгиева Андонова
Мария Василева Маринова
Мария Любенова Белчева
Мария Николаева Колева
Мария Руменова Димова
Мария Христова Станова
Марияна Василева Маринова
Мартин Евгениев Баръмов
Мартин Илиев Николов
Мая Тодорова Кинова
Микаела Иванова Еремиева
Мила Димитрова Живкова
Милена Зафирова Захариева
Милена Симонова Химчева
Милослава Иванова Георгиева
Мима Петрова Проданска
Мирослава Георгиева Чумакова
Михаил Димитров Матеев
Михаил Николаев Петров
Надежда Асенова Симеонова
Надежда Димитрова Димитрова
Надежда Живкова Дешева
Надежда Здравкова Маркова
Невена Лъчезарова Арнаудова
Невена Мирчева Данекова
Нивелина Христова Галева
Николай Тодоров Желязков
Николина Добринова Балканска
Олимпия Величкова Митева
Павлина Иванова Димитрова
Петър Петров Грудов
Петя Ботева Ботева
Петя Савова Великова
Петя Христова Русева
Пламен Венков Иванов
Пламен Кирилов Грандев
Полина Илиева Бекчиева
Преслава Стоянова Петрова
Радостина Божкова Нешкова
Радостина Христова Иванова
Рая Кънчева Манчева
Светла Матева Стоева
Светлана Валентинова Стоянова
Светлана Стефанова Белчева
Светлозар Христов Симеонов
Свилен Колев Конов
Севда Симеонова Милева
Силвия Атанасова Агоросова
Силвия Светломирова Иванова
Симеон Георгиев Димитров
Сияна Евтимова Атанасова
Славена Любомирова Димова
Снежана Георгиева Великова
Соня Павлова Драганова
Станислава Йорданова Стойкова
Станислава Янчева Славова
Стела Бойчева Панева
Стефан Петков Бенов
Стилиана Василева Янева
Стиляна Георгиева Аргирова
Татяна Георгиева Ушева
Татяна Николова Стоева
Теодор Иванов Македонски
Теодора Божидарова Атанасова
Теодора Стоянова Дишева
Теодора Христова Попова
Филип Радославов Райчев
Христо Иванов Станкулов
Цветана Иванова Равамова
Цветанка Николова Бозаджиева
Яна Николова Стаматова
Янка Господинова Георгиева