BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1992
Августин Минков Минков
Адриана Любомирова Цачева
Адриана Петрова Обретенова
Албена Диянова Чекелова
Албена Тодорова Ангелова
Александрина Иванова Кирчева
Ана Борисова Димитрова
Ана Драганова Чавдарова
Ангел Бонев Стоянов
Ангел Георгиев Костов
Ани Агоп Агопян
Анна Емануилова Манолова
Анна Костадинова Камбурова
Анна Стоева Стоева
Антоанста Благоева Вълчева
Антон Борисов Добрев
Антония Панайотова Бобева
Биляна Константинова Марчина
Бисер Николаев Михаилов
Благовест Димчев Чулев
Божидар Стойчев Стойчев
Борис Йорданов Койчев
Борислав Георгиев Димитров
Боряна Георгиева Грънчарова
Боряна Желева Станева
Боян Георгиев Георгиев
Боян Иванов Караджов
Валери Георгиев Русинов
Ваня Иванова Денева
Васил Марков Божков
Вера Филипова Фучик
Весела Иванова Ангелова
Весела Луканова Атанасова
Весела Николаева Колева
Веселина Христова Димова
Веска Кирилова Славова
Виктория Василева Георгиева
Владимир Янчев Костов
Вяра Маринова Караиванова
Галя Михаилова Желева
Галя Христова Василева
Геновева Петрова Иванова
Георги Иванов Дяков
Георги Николов Белев
Даниел Цветанов Иванов
Даниела Анчева Георгиева
Даниела Руменова Стоянова
Даниела Христова Христова
Деана Пламенова Бориславова
Деница Маринова Ночалчева
Денка Петкова Митева
Десислава Иванова Цветкова
Десислава Цветкова Йочева
Десислава Чавдарова Балинова
Деян Гавраилов Стоименов
Диана Драганова Стоянова
Диана Иванова Петрова
Диана Каменова Кайчева
Диана Николова Йорданова
Димитър Николаев Влахов
Димитър Станчев Петков
Димитър Стефанов Радулов
Димитър Христов Николов
Драгомир Петров Енев
Евгения Владимирова Войчева
Евелина Петрова Матеева
Елена Божидарова Среброва
Елена Владимирова Томова
Елена Стефанова Владова
Елисавета Георгиева Калинова
Елица Борисова Петрова
Елица Георгиева Бонина
Емилия Богомилова Витлиянова
Емилия Димитрова Димитрова
Емилия Енчева Матеева
Жанет Божкова Желязкова
Жасмин Димитров Евтимов
Жюли Мончо Ебен
Златка Кръстева Тодорова
Зорница Кирилова Урумова
Ивайло Николаев Старчев
Ивайло Славов Гавраилов
Ивайло Стефчов Грозев
Иван Иванов Еремиев
Ивелина Иванова Йорданова
Ивелина Недева Недялкова
Ивелина Тодорова Виденова
Илина Любенова Цветанова
Илка Лилянова Атанасова
Илонка Матеева Линкова
Ирина Николаева Трънкова
Ирина Николова Вълканова
Искра Йорданова Илиева
Йордан Тошков Жеков
Йордан Христов Кагаров
Калин Михайлов Михайлов
Калина Владимирова Мирчева
Калинка Йорданова Ингилизова
Камелия Иванова Илиева
Камелия Маринова Костова
Камелия Рачева Георгиева
Катерина Гачева Кирова
Кирил Насков Стайков
Константин Антонов Христов
Константин Николов Петков
Красен Божидаров Ставрев
Красимир Минев Колев
Красимира Бориславова Борисова
Кремена Петрова Господинова
Любомира Красимирова Дечева
Людмил Борисов Божков
Людмила Георгиева Лазарова
Людмила Николова Стойкова
Мадлен Емилова Кожухарова
Майя Веселинова Тодорова
Мариана Евгениева Генова
Мариана Любомирова Куманова
Мариана Михалева Михалева
Мариана Николаева Старчева
Мариана Николова Иванова
Мариана Петрова Иванова
Марина Даринова Радева
Марина Иванова Николова
Мария Бончева Бонева
Мария Георгиева Баракова
Мария Димитрова Маврова
Мария Драганова Атанасова
Мария Енчева Желева
Мария Йорданова Коева
Мария Руменова Иванова
Мария Теодорова Борисова
Марта Стойчева Кузманова
Мартин Костадинов Пецов
Мая Маткова Трендафилова
Мая Христова Анастасова
Миглена Тодорова Енчева
Мила Жан Данева
Милена Иванова Георгиева
Милена Неделчева Станева
Милена Росенова Викторова
Мирослав Атанасов Атанасов
Мирослав Иванов Борисов
Мирослава Василева Желева
Мирослава Веселинова Ковачева
Михаела Валентинова Михайлова
Михаил Панайотов Михаилов
Надежда Кирилова Бостанова
Надежда Николова Пенкова
Наталия Петрова Петрова
Неда Станчева Велинова
Нели Александрова Милтиядова
Нели Александрова Фиалковена
Нели Василева Корчева
Нели Стоянова Георгиева
Нели Христова Борисова
Нивелина Куцарова Николова
Николай Йорданов Димитров
Николинка Ганчева Николова
Нина Величкова Величкова
Нина Свиленова Христова
Павел Георгиев Георгиев
Паша Борисова Стоянова
Петранка Стоянова Недева
Петър Димитров Дойчинов
Петър Димитров Миочозиев
Петър Пасков Петров
Петя Захариева Жечева
Пламен Жечков Златаров
Пламен Иванов Илиев
Пламена Атанасова Иванова
Пламена Вескова Иванова
Пламена Маринова Узунова
Поля Иванова Караиванова
Радосвета Петкова Игнатова
Радослав Веселинов Петков
Радослава Станева Радева
Радостина Милкова Маврова
Радостина Руменова Калоянова
Радостина Светлозарова Сълева
Райна Димитрова Димитрова
Райна Христова Мавродиева
Розалина Константинова Доичинова
Росен Божков Коев
Росица Румянова Цокова
Румен Недялков Липчев
Руслан Веселинов Златев
Сава Георгиев Киров
Светла Радославова Митева
Светлана Иванова Райкова
Светлана Стефанова Томова
Светослава Василева Илиева
Свобода Красимирова Евтимова
Себастиян Кирилов Христов
Севдана Георгиева Пелова
Сергей Василий Разберг
Силвана Денкова Георгиева
Силвия Агоп Агопян
Силвия Георгиева Василева
Сияна Атанасова Стоянова
Сияна Георгиева Савова
Сияна Иванова Байчева
Сияна Сергеева Таракчиева
Славян Светломиров Иванов
Станимир Ячев Яков
Станислава Хрисимирова Цанева
Стела Владимирова Александрова
Стелиана Дамянова Николова
Стефанка Петрова Петрова
Татяна Веселинова Радоева
Татяна Емилова Цветкова
Цвета Ангелова Христова
Цвета Георгиева Столарова
Цвета Златкова Стойчева
Цветелина Иванова Константинова
Юлиана Ангелова Димитрова
Юлия Стоянова Иванова
Юлия Трифонова Димитрова
Явор Иванов Калчев
Ярослав Николаев Николов