BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1990
Аделина Василева Василева
Адриана Стаменова Арнаудова
Александър Петров Минков
Ангелина Димитрова Ангелова
Анелия Тодорова Ненова
Анета Александрова Андонова
Ани Веселинова Попова
Ани Сукиас Такворян
Анна Владимирова Брюкнер
Анна Костадинова Трошева
Антоан Александров Николаев
Антоанета Николаева Колева
Антонина Миленова Станчева
Антония Александрова Петрова
Арам Кеворк Тахмисян
Асен Валентинов Кръстев
Биляна Кръстева Панчева
Бояна Николаева Николова
Ваня Георгиева Аргирова
Ваня Георгиева Джанбазова
Ваня Григорова Иванова
Ваня Николаева Иванова
Васил Ефтимов Атанасов
Весела Атанасова Вангелова
Веселина Добринова Димитрова
Веселка Илиева Горанова
Виктор Иванов Киров
Виктор Светлозаров Тодоров
Вилма Пейчева Вълчева
Виолета Михайлова Владимирова
Владимир Йорданов Михалчев
Вяра Михайлова Зафирова
Галена Димитрова Странджалиева
Галина Неделчева Желева
Галина Николова Николова
Галина Петрова Георгиева
Георги Богомилов Георгиев
Георги Димитров Иванов
Георги Христов Ганчев
Герасим Стефанов Горанов
Гергана Георгиева Чолакова
Даниел Христов Делин
Даниела Петкова Бенова
Даниела Петрова Николова
Дарина Едуард Жорж
Деана Николова Георгиева
Делян Павлов Павлов
Десислава Александрова Николова
Десислава Георгиева Вълкова
Десислава Димитрова Колева
Десислава Иванова Тенекеджиева
Десислава Николова Граматикова
Деян Димитров Нанков
Деян Стефанов Русев
Диана Василева Димова
Диана Георгиева Стрилукева
Диана Диманова Илиева
Диана Николова Николова
Димитрина Атанасова Тодорова
Дияна Димитрова Минчева
Дорота Евгениева Методиева
Ева Панайотова Панайотова
Ева Петкова Димитрова
Евгений Станимиров Йосифов
Елена Ангелова Ангелова
Елена Атанасова Хаджиславова
Елена Веселинова Цанева
Елена Стоянова Захова
Елена Тодорова Мирчева
Елисавета Александрова Евтимова
Жасмина Михнева Дойчева
Жени Георгиева Георгиева
Женя Георгиева Куманова
Жечка Василева Маринова
Живко Андреев Живков
Зорница Александрова Ванева
Ива Борисова Тодорова
Ивайло Стоянов Евтимов
Иван Минчев Сиркаров
Иванка Маринова Неделчева
Ивелина Христова Стоянова
Иглика Иванова Симеонова
Иглика Наумова Бърдарова
Илина Иванова Димитрова
Илияна Добрева Добрева
Константин Мичев Стоянов
Костадинка Руменова Цокова
Кремен Цветанов Цветков
Кремена Маргаритова Петкова
Кристиана Миткова Попова
Лиляна Неделчева Лечева
Лъчезар Колев Лазаров
Людмила Георгиева Василева
Людмила Георгиева Керанчева
Мариана Стоянова Иванова
Мариела Станчева Станчева
Мария Димитрова Станкова
Мария Живкова Петкова
Мария Любомирова Желязкова
Мария Михайлова Петрова
Марияна Илиева Чоканова
Мартин Светославов Джуров
Мая Иванова Димитрова
Мая Йорданова Христова
Миглена Христова Василева
Мила Петкова Николова
Милена Димитрова Енчева
Милена Йорданова Тодорова
Милена Петкова Димитрова
Милена Стоянова Кючукова
Милена Христова Янева
Минка Петкова Георгиева
Михаил Иванов Николов
Моника Стефанова Попова
Надежда Иванова Чобанова
Наталия Богомилова Наумова
Невена Илиева Станчева
Невена Йорданова Зидарова
Невена Коцева Минчева
Николай Костадинов Николаев
Николай Николаев Върбанов
Павлина Георгиева Тенекеджиева
Павлина Ламбова Димитрова
Параскева Жекова Рахнева
Пенка Стойлова Христова
Петър Георгиев Костадинов
Петър Стефанов Генов
Петя Георгиева Колева
Петя Илиева Петрова
Петя Йорданова Ангелова
Петя Манолова Манолова
Петя Стефанова Стефанова
Петя Христова Конова
Пламена Христова Пъшева
Радостина Йорданова Василева
Радостина Христова Недялкова
Райна Иванова Стойчева
Росица Андреева Йорданова
Росица Вескова Генадиева
Росица Вълчанова Димитрова
Румелия Тодорова Мартинова
Руслан Димов Димов
Светла Богомилова Стоянава
Светла Владимирова Шулга
Светлана Валентинова Попова
Севда Николова Стефанова
Северин Валентинов Китанов
Северина Атанасова Стоянова
Силвия Иванова Гайдарова
Сияна Нинова Стоянова
Стефка Гинчева Пеева
Стоил Иванов Иванов
Таня Генчева Георгиева
Татяна Василева Сиракова
Татяна Георгиева Иванова
Татяна Иванова Русинова
Татяна Иванова Ташева
Теодора Венелинова Севастакиева
Теодора Желева Михайлова
Теодора Иванова Трифонова
Теодора Полименова Полименова
Теодора Радева Тодорова
Тихомир Веселинов Горанов
Христена Василева Найденова
Християн Руменов Димитров
Християн Симеонов Нинов
Христо Костов Христов
Царевна Тодорова Браткова
Цветелина Христова Георгиева
Чавдар Тодоров Пангаров
Юлия Александрова Стоева
Явор Димитров Корновски
Явор Йорданов Ачев
Янита Георгиева Андонова