BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1988
Албена Иванова Пушкарова
Александър Владимиров Иванов
Александър Емилов Цветанов
Александър Христов Ангелов
Анета Асенова Димитрова
Анна Василева Христова
Анна Костадинава Димитрова
Анна Кънчева Чотукова
Анна Панайотова Дамянова
Антоанета Ангелова Димитрова
Антоанета Иванова Рапонска
Антония Иванова Пенева
Антония Михайлова Янъкова
Антония Николаева Джуркова
Атанаска Йорданова Недева
Бистра Иванова Колева
Бистра Николова Атанасова
Бистра Христова Маринова
Боряна Семкова Семкова
Боряна Стоилова Стоилова
Бранимира Наумова Наумова
Ваня Енчева Златева
Велислава Атанасова Сиракова
Венета Николаева Великова
Веселина Константинова Тороджева
Виолета Вутова Катева
Вихра Нимова Стоянова
Вяра Здравкова Коларова
Галена Василенова Недева
Галина Любомирова Русева
Галина Стойчева Маркова
Георги Миладинов Миладинов
Гергана Петрова Атанасова
Глория Севдалинова Огнянова
Дамян Иванов Иванов
Даниела Василева Манолова
Даниела Добрева Димитрова
Даниела Йорданова Йорданова
Деница Радева Иванова
Десислава Димитрова Димитрова
Десислава Руменова Войчева
Деян Тодоров Веков
Диана Колчева Стоянова
Диана Русланова Бозова
Диана Симеонова Пармакова
Дияна Хараламбиева Панайотова
Дорина Димитрова Динева
Драгомир Крумов Дюлгеров
Ева Никифорова Никифорова
Евелина Димитрова Евтимова
Евелина Красимирова Тотова
Екатерина Ангелова Павлова
Елена Геогиева Павлова
Елена Иванова Калинчева
Елка Йорданова Йорданова
Емил Йорданов Николов
Емил Кирилов Найденов
Жаклин Леон Аджеман
Жени Димитрова Димитрова
Златина Маринова Райкова
Ивайло Ангелов Ангелов
Ивайло Величков Илиев
Ивайло Георгиев Станчев
Ивайло Иванов Иванов
Иван Любчев Иванов
Ивелина Дочева Мавродиева
Ивелина Иванова Иванова
Ивелина Симеонова Георгиева
Иво Куманов Куманов
Иглика Атанасова Димчева
Иглика Иванова Русева
Илиана Михайлова Иванова
Илияна Иванова Цанева
Ирина Тенева Ненова
Камен Миленов Горанов
Катя Иванова Пъндева
Катя Цветкова Николова
Кирил Иванов Славов
Красимира Ангелова Върбанова
Красимира Константинова Георгиева
Кристиана Христова Тунджева
Кристина Стоянова Станева
Лилия Георгиева Лазарова
Лилия Терзиева Башева
Люба Георгиева Шивачева
Любомира Милкова Ризова
Людмила Устиянова Мушмова
Мануел Господинов Николов
Мариана Борисова Благоева
Мария Гв. Райчанова
Мария Илиева Якова
Мариян Йорданов Стефанов
Марияна Хараламбиева Михайлова
Марта Онник Закеян
Миглена Венциславова Медовинска
Миглена Стоянова Стоянова
Милен Кирилов Касабов
Милена Петрова Венкова
Михаил Руменов Калчев
Надежда Атанасова Петкова
Надя Димитрова Баева
Наталия Косева Михалева
Николай Друмев Друмев
Орлин Руменов Касабов
Пламен Тодоров Трендафилов
Пламена Димчева Трифонова
Росица Стойчева Панайотова
Росица Христова Василева
Светла Димитрова Георгиева
Светла Христова Христова
Светлана Илиева Димитрова
Свилен Венков Иванов
Силвия Станиславова Петрова
Смилена Христова Стоянова
Снежина Георгиева Иванова
Снежина Костова Унгарова
Снежина Филипова Николова
Таня Иванова Савчева
Теменужка Маринова Койчева
Теодора Димитрова Димитрова
Тереза Димитрова Стефанова
Христина Георгиева Михайлова
Христина Донева Кръстева
Цветелина Георгиева Ставрева
Цветомила Рачева Димова
Юли Цанков Цонков