BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1986
Албена Данаелова Минова
Албена Илиева Дянкова
Александър Емилов Попчев
Александър Христов Демирев
Андрей Йорданов Дончев
Андриана Иванова Ликова
Анелия Георгиева Бъилова
Анелия Стойкова Ковчанева
Анелия Стоянова Драгоманова
Анета Христова Рангелова
Анжелина Николова Пашева
Антон Йорданов Асенов
Асен Петков Татарлиев
Атанас Стефанов Богданов
Биляна Димова Белева
Бисер Георгиев Дивери
Боян Йорданов Иванов
Валя Стоянова Велинова
Ваня Димитрова Камбурова
Васил Веселинов Райков
Велин Емилов Пасков
Велина Вечеславова Писменчук
Весела Емилова Бенлиева
Веселин Иванов Стянов
Веселина Василева Вангелова
Веселина Миткова Трифонова
Веселка Христова Тодорова
Виктор Анатолиевич Иорва
Виктория Савова Апостолова
Виолета Димитрова Иванова
Виолета Маринова Петрова
Виолета Симеонова Владимирова
Владимир Любомиров Фурнаджиев
Вяра Георгиева Нешева
Вяра Живкова Янкова
Вяра Лъчезарова Димитрова
Галина Апостолова Станкова
Галина Живкова Капитанова
Галина Маринова Кръстева
Галина Петрова Маринова
Галина Петрова Петрова
Гаянс Агоп Карагьозян
Георги Димитров Митов
Георги Стефанов Калудов
Гинка Христова Петкова
Дани Красимирова Христова
Даниела Алекс. Георгиева
Даниела Алекс. Неделчева
Даниела Атанасова Димитрова
Даниела Викт. Мерланова
Даниела Георгиева Данаилова
Даниела Ив. Недялкова
Даниела Ил. Арабаджиева
Даниела Илиева Петрова
Даниела Николова Ангелова
Дарина Господинова Василева
Дарина Недялкова Донева
Дарина Стефанова Маркова
Деляна Николова Колева
Десислава Миткова Апостолова
Десислава Петкова Райкова
Детелина Минчева Манолова
Деян Ангелов Демирев
Диана Дончева Йорданова
Диана Енчева Маринова
Диана Иванова Чолакова
Диана Русева Иванова
Димитричка Пан. Димитрова
Димитър Костов Стойчев
Димитър Петков Димитров
Димчо Малчев Борсуков
Добрин Кир. Добрев
Доли Радославова Керанова
Донка Славчева Цонева
Донка Стоянова Борисова
Евгени Любомиров Георгиев
Евгения Иванова Кунина
Евгения Стефанова Генчева
Евелина Димитрова Банкова
Елена Иванова Дараданова
Елена Иванова Кулева
Елена Милкова Шопова
Елена Неделчева Петрова
Елена Христова Димитрова
Елена Цветанова Трифонова
Елка Желязкова Манолова
Емил Кирилов Димитров
Емилия Димитрова Павлова
Златка Тодорова Корновска
Иван Андреев Герасимов
Иван Георгиев Нанев
Иван Йорданов Йотов
Ивелина Недева Дичева
Ивелина Павлова Кондова
Ивелина Пенчева Цонева
Ивелина Савова Иванова
Илиана Георгиева Илиева
Йонка Стоянова Георгиева
Камелия Димитрова Чанкова
Катерина Николова Хинева
Катя Божидарова Борисова
Кирил Нид. Михайлов
Константин Георгиев Костадинов
Красимир Иванов Добрев
Красимира Георгиева Нанова
Кристина Петрова Станчевска
Крум Василев Попов
Кръстьо Михайлов Кръстев
Лина Цветанова Маринова
Люба Димитрова Станева
Маргарита Драгиева Русева
Маргарита Конст. Трошева
Мариана Начева Славова
Мариела Веселинова Тодорова
Мария Стоянова Митева
Мартин Милчев Апостолов
Мартин Русинов Груев
Мая Георгиева Ресулова
Миглена Жечева Славова
Миглена Кр. Кръстева
Миглена Стеф. Цветанова
Милена Василева Герова
Милена Димитрова Никифорова
Милена Любенова Димитрова
Милена Петрова Петрушакова
Милена Стоянова Кирилова
Мирослав Стефков Станев
Михаела Георгиева Пърлова
Михайл Димитров Михайлов
Моника Цветкова Гецова
Надежда Ник. Андонова
Невена Анастасова Караиванова
Нела Кирилова Стефанова
Нели Димова Стоянова
Нели Тодорова Пеева
Николай Димитров Колев
Николай Йорданов Филипов
Николета Тодорова Павлова
Орлин Анков Христов
Павлина Дончева Белчева
Пенка Панайотова Зафирова
Петя Байчева Боева
Петя Василева Петрова
Петя Ст. Стойчева
Пламен Кост. Иванов
Пламена Паращкевова Пенчева
Пламенка Николова Иванова
Полина Иванова Донева
Радка Георгиева Христова
Радосвета Петрова Станева
Радослав Богомилов Лазаров
Регина Димитрова Серафимова
Роза Стефанова Ангелова
Розалиа Петрова Иванова
Росица Ангелова Колчева
Росица Иванова Момчилова
Румяна Венелинова Колева
Румяна Вълчева Димитрова
Румяна Димова Георгиева
Сабина Недева Атанасова
Светлана Недялкова Горанова
Светлана Петрова Захариева
Светлана Христова Георгиева
Севдалина Филипова Тотева
Силвия Кирилова Нейчева
Силвия Петкова Грозева
Силвия Саркиз Запетян
Снежа Тодорова Събева
Снежанка Янкова Сотирова
Соня Стефанова Димитрова
София Василева Йорданова
Станимира Желева Маринова
Станислава Николаева Ковачева
Стеляна Йорданова Николова
Стефка Трифонова Ралчева
Татяна Бойкова Иванова
Татяна Здравкова Добрева
Тена Кръстева Желязкова
Теодора Димова Стефанова
Тодор Милев Милев
Хриска Тодорова Петкова
Ценка Иванова Минева
Юлиана Кънева Колева
Юлиана Петрова Бончева
Юлия Маргаритова Гочева
Юлия Петрова Йорданова
Юлияна Дочева Тодорова
Яна Иванова Иванова