BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1984
Ана Александрова Люцканова
Андриан Ралчев Ралчев
Анелия Илкова Налбантова
Анна Стефанова Попова
Антоанела Томова Станкова
Антоанета Пенева Весилева
Антонина Неделчева Желева
Ася Вичева Атанасова
Биляна Николова Давидова
Борис Кирилов Неделчев
Боряна Борисова Мирчева
Валентин Симеонов Ников
Валентина Атанасова Атанасова
Вера Ангелова Недева
Веселина Железова Димитрова
Веселка Богомилова Тихолова
Виолета Радославова Ненова
Виржиния Владимирова Наумова
Галина Димитрова Вълканова
Галина Кирилова Кънева
Галина Христова Василева
Георги Методиев Михалков
Даниела Георгиева Стаматова
Даниела Рачева Станкова
Даниела Славова Камбурова
Даниела Цанкова Дикова
Дарина Любомирова Брюкнер
Десислава Йорданова Димитрова
Детелина Василева Димитрова
Диана Божидарова Ценкова
Диана Йорданоа Инджева
Диана Христова Стоева
Димитринка Иванова Костадинова
Евдокия Тодорова Василева
Евелина Иванова Димитрова
Екатерина Стефанова Илиева
Елка Георгиева Вълкова
Емануела Емануилова Попгенчева
Жаклин Якимова Игнатова
Жанета Чанева Атанасова
Жени Димитрова Желевеа
Ивелина Кирилова Бухлева
Инна Константинова Хранова
Йорданка Петкова Проданова
Камелия Димитрова Николова
Катерина Райкова Павлова
Катя Вергилова Недялкова
Красен Костадинов Атанасов
Красимира Йорданова Русева
Красимира Лазарава Николова
Красимира Тенева Тодорова
Лилия Иванова Тодорова
Лорета Венциславова Цокова
Людмила Стоянова Ишкова
Максим Владимиров Владимиров
Максимилян Петков Едрев
Маргарита Росенова Панчева
Мариана Николаева Анева
Мариета Кръстева Иванова
Мария Атанасова Куцарова
Мария Веселинова Горанова
Мария Генчева Генова
Мария Димитрова Янева
Мария Панайотова Василева
Мая Димитрова Николова
Миглена Георг. Лазарова
Миглена Иванова Минкова
Миглена Младенова Андрова
Миглена Стефанова Стефанова
Мила Йосифова Димова
Милена Найденова Ламбева
Милена Найденова Найденова
Милена Славчева Славчева
Милка Русева Мързова
Мирелла Правдолюбова Симеойнова
Младен Стоянов Йорданов
Наталия Лефтерова Иванова
Неди Иванова Докова
Николай Георгиев Николов
Николина Савова Гайдарова
Нина Жак Якова
Павлина Илиева Паприкова
Пепа Янкова Атанасова
Първолета Янчева Петрова
Радослава Цветанова Трифонова
Розалина Ангелова Христова
Росен Събев Събев
Росица Живкова Пейкова
Росица Илиева Иванова
Румен Кирилов Кръстев
Румяна Йорданова Банкова
Сашка Вергилова Недялкова
Светлана Трифанова Новакова
Сетлин Христов Соянов
Силвия Асенова Георгиева
Силвия Иванова Стоянова
Силвия Илиева Станчева
Силвия Стоянова Щумнер
Сияна Богданова Горанова
Снежанка Куртева Стоянова
Снежанка Тодорова Ценова
Станислав Георгиев Николов
Стефания Минчева Минчева
Татяна Борисова Янева
Татяна Стефанова Илиева
Теодора Драганова Дянкова
Тереза Колева Севова
Тодорка Димова Йорданова
Филип Иванов Киров
Христина Василева Божинова
Христо Апостолов Коларов
Цветан Иванов Груев
Цветлена Костадинова Иванова
Юлияна Божидарова Дончева
Юлияна Янкова Костадинова