BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1983
Албена Венелинова Алексиева
Албена Димитрова Ангелова
Албена Иванова Недева
Александър Любомиров Неделчев
Андреяна Георгиева Стоянова
Анна Янчева Янева
Антоанета Димитрова Генева
Боряна Божидарова Божкова
Бранимир Борисов Великов
Валентин Василев Георгиев
Валентина Иванова Василева
Венелин Петков Дянков
Вера Венелинова Калева
Весела Станчева Карагеоргиева
Веселина Димитрова Димитрова
Виолета Георгиева Петърчева
Виолета Петева Енчева
Владимир Негров Ванилов
Вълчан Стоянов Вергиев
Галина Атанасова Георгиева
Галина Веселинова Янкова
Галя Иванова Христова
Георги Ангелов Костов
Грациела Илиева Стойчевска
Даниела Станчева Иванова
Даниела Стефанова Абаджиева
Данка Атанасова Дякова
Деян Ганчев Петров
Диана Иванова Гюрова
Диана Недкова Ламбева
Димо Димитров Димов
Дияна Тодорова Христова
Добринка Димитрова Иванова
Евелина Валентинова Кръстева
Елена Борисова Тодорова
Елена Димитрова Минчева
Елена Иванова Бойчева
Елена Станева Митева
Живка Върбанова Бърнева
Жулиета Иванова Иванова
Зинаида Михайлова Михайлова
Злати Илиев Златев
Златинка Янчева Вангелова
Златосвета Дянкова Михайлова
Ивайло Лалев Досев
Иван Йовчев Йовчев
Ивелина Димитрова Тодорова
Илияна Пръвчева Костова
Ина Николаева Парашкевова
Инна Темелкова Темелкова
Йоана Мичева Мичева
Катя Димова Вълчева
Ксения Тошкова Калъчева
Лилия Благоева Даскалова
Лилия Георгиева Енева
Люба Шанкова Апостолова
Любомир Димитов Батанов
Людмила Георгиева Цонева
Маргарита Дечева Василева
Маргарита Тончева Симеонова
Мариана Маринова Кулева
Мариела Христова Стоянова
Мария Василева Димитрова
Мария Николова Диварова
Марияна Миткова Попова
Марияна Стефанова Мечева
Мая Кирилова Геогиева
Меглена Герчева Пейчева
Мери Ервант Казасян
Миглена Евгениева Ценова
Миглена Желязкова Георгиева
Милена Димитрова Чалъмова
Надя Цветанова Георгиева
Наталия Динкова Дачева
Нели Дончева Турийска
Николай Михайлов Михайлов
Николай Стоянов Нанков
Огнян Йорданов Жеков
Петко Тонев Тодоров
Петя Бонева Петкова
Пламен Атанасов Матеев
Полимира Парашкевова Тодорова
Пресиян Константинов Дюкмедждиев
Радка Желязкова Йорданова
Радостина Богомилова Иванова
Ренета Иванова Димитрова
Розалия Мирославова Йорданова
Росица Господинова Димитрова
Росица Николова Димитрова
Росица Петрова Георгиева
Ружица Георгиева Панайотова
Светла Петрова Добрева
Светла Стоянова Денева
Светлана Иванова Башакова
Светлана Иванова Иванова
Светлана Йорданова Анастасова
Светозар Весков Айладънов
Свилен Стоянов Мирчев
Силвия Венкова Лазарова
Силвия Димитрова Тодорова
Силвия Николова Димитрова
Силвия Райчева Николова
Силвия Славова Костадинова
Симеон Савчев Славков
Сияна Александрова Каракашева
Соня Александрова Николаева
Соня Иванова Кузова
Стела Савова Денева
Стефан Стефанов Сутев
Стефан Стойчев Великов
Стоилка Димитрова Стоилова
Стоян Добрев Стоянов
Стоян Николов Едров
Стоянка Атанасова Куртева
Стоянка Стоянова Стоянова
Татяна Димитрова Петрова
Фани Тошкова Борисова
Цветан Славов Иванов
Юлиана Лефтерова Михайлова
Юлия Митева Кавръкова
Юлиян Стоянов Захариев
Юлияна Димчева Михайлова
Янка Йорданова Радева