BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1982
Албена Николаева Лаврентиева
Ангелина Белчева Белчева
Ангелина Димитрова Ангелова
Анелия Василева Янина
Анелия Христова Николова
Антоанета Станчева Иванова
Асена Димитрова Асенова
Атанас Живков Буйнов
Божидар Михайлов Нанев
Боян Иванов Шериев
Валентин Емилов Цветков
Валентина Цонкова Цонева
Валерия Атанасова Иванова
Ваня Добрева Вълкова
Ваня Николова Аврамова
Венета Ангелова Кръстева
Венета Драгнева Колева
Веселина Тодорова Славова
Владимир Николов Градев
Геоги Янев Георгиев
Георги Георгиев Петров
Георги Димитров Върбанов
Георги Михайлов Даскалов
Геори Илиев Николов
Геори Любенов Минчев
Даниела Дочева Минчева
Даниела Крумова Кондова
Даниела Неделчева Панайотова
Даринка Тодорова Тодорова
Даринна Михайлова Добрева
Димитър Нинов Нинов
Евгени Ванков Йонов
Евгени Георгиев Райчев
Евелина Василева Томова
Елена Георгиева Евстатиева
Елияна Николова Ковачева
Елка Иванова Нинова
Емилия Кръстева Кръстева
Женя Петрова Йовчева
Жоржета Димитрова Толева
Захари Драганов Захариев
Здравко Живков Буйнов
Ивайло Николаев Малеевски
Илона Вячеславова Писменчук
Ина Петкова Пеева
Йорданка Велева Стойчева
Йорданка Димитрова Дражева
Кирил Йорданов Стойчев
Клавдия Страхилова Нончева
Красимира Иванова Петкова
Красимира Йовчева Демирева
Красимира Кирилова Страшимирова
Красимира Спасова Кънева
Красимира Стефанова Куцарова
Кристина Димитрова Христова
Лъчезар Георгиев Живин
Любов Димитрова Харбова
Любомир Томов Гвоздиев
Маргарита Алекова Константинова
Маргарита Стоянова Бойкова
Мариана Иванова Кълвачева
Мариета Василева Йорданова
Марина Генчева Манева
Мария Савова Станчева
Мария Цонева Велчева
Марияна Борисова Георгиева
Милен Димитров Бояджиев
Милко Славов Иванов
Младен Боянов Попов
Надежда Аргирова Стракова
Наталия Алексиева Гридина
Невена Пенкова Василева
Недялка Георгиева Атанасова
Нели Божидарова Коларова
Нели Койчева Колева
Нелияна Иванова Савова
Николай Ганчев Колев
Николай Димитров Колев
Нина Иванова Михайлова
Павлина Милчева Стоева
Палмара Здравкова Дочева
Парешка Донева Райкова
Петранка Иванова Апостолова
Петър Гаврилов Вичев
Петър Георгиев Стоянов
Петя Бончева Желязкова
Петя Колева Байкушева
Пламена Пейкова Бянова
Радостина Петрова Христакиева
Регина Петрова Заранкова
Ренета Петрова Милушева
Росица Станчева Желева
Росица Тодорова Димитрова
Светла Ташкова Георгиева
Светла Трифонова Анчева
Светлана Найденова Лучева
Светлана Панайотова Панайотова
Силвия Атанасова Колева
Силвия Павлова Павлова
Снежанка Георгиева Недялкова
Соня Тодорова Стойлова
София Андонова Кирякова
Стела Генчева Куромджиева
Стефан Иванов Кръстев
Стоян Николаев Стоянов
Татяна Атгелова Тодорова
Татяна Милкова Атанасова
Татяна Христова Георгиева
Теменуга Борисова Тошева
Теменужка Радославова Василева
Тодорка Стоянова Райкова
Флорина Иванова Станева
Цвета Тодорова Демирева
Цветан Иванов Неделчев
Юлия Димитрова Тодорова
Юлияна Иванова Николова