BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1980
Анна Здравкова Павлова
Антоанета Славева Власакиева
Антония Йорданова Атанасова
Антония Тодорова Нанкова
Асен Емилов Пасков
Атанас Митков Желев
Атанас Христов Христов
Атанаска Спиридонова Петрова
Бисерка Георгиева Хаджиколева
Бойко Димитров Милчев
Боряна Иванова Тошкова
Бохос Рунен Апраханян
Боян Константинов Бойчев
Валентина Иванова Сърмова
Венелина Георгиева Георгиева
Венелина Филипова Милева
Веселина Йорданова Тотева
Виктор Богданов Хлебаров
Виктория Дикова Чокова
Виолета Стоянова Петрова
Владимир Тодоров Геров
Вяра Николова Атанасова
Галина Николова Колисниченко
Георги Димитров Георгиев
Георги Драгнев Русев
Грациела Иванова Терзиева
Гюлка Велева Стоилова
Даниела Иванова Добрева
Даниела Радосл. Атанасова
Даниела Стефанова Ценкова
Детелин Стойчев Дупнев
Диана Куртева Панайотова
Димитринка Минчева Караиванова
Димитър Ангелов Пенев
Димитър Костадинов Камбуров
Димо Желязков Атанасов
Дияна Пенчева Стефанова
Добринка Добрева Стоянова
Доротея Добрева Добрева
Евгения Димитрова Божинова
Евгения Димитрова Казакова
Елизабета Георгиева Димитрова
Елка Асенова Иванова
Емил Панайотов Карагьозов
Емил Руменов Савов
Емилия Ангелова Николова
Жасмина Василева Стефанова
Живко Георгиев Ганчев
Златина Петрова Нанева
Иван Николов Драгнев
Ивелин Русинов Борисов
Иглика Борисова Луканова
Игор Петров Вълчев
Илия Тодоров Панайотов
Илияна Спасова Йончева
Йорданка Тодорова Веселинова
Камел Тиерио Соу
Камен Иванов Златаров
Катя Павлова Кузманова
Кина Христова Липкова
Корнелия Генчева Янакиева
Красен Георгиев Койчев
Красимир Димов Киров
Красимир Любомиров Първанов
Красимира Атанасова Йорданова
Лидия Георгиева Геловска
Лилия Николаева Петрова
Любка Костадинова Дончева
Любка Михайлова Симеонова
Любомир Пламенов Атанасов
Людмила Иванова Стойчева
Мадлена Стефанова Димиторва
Маргарита Вълканова Узунова
Маргарита Дим. Руски
Маргарита Димитрова Иванова
Мариела Иванова Попова
Марио Иванов Щилиянов
Мария Георгиева Иванова
Мария Николаева Бурсукова
Мария Филипова Гинева
Марияна Стефанова Мирчева
Мая Георгиева Угринова
Миглена Димитрова Георгиева
Миглена Димитрова Николова
Миглена Дойчева Желева
Миглена Лазарова Йорданова
Милен Николаев Недев
Милена Георгиева Георгиева
Нели Славчева Зидарова
Николай Борисов Кунчев
Николай Христов Цонков
Нонка Христова Иванова
Орлин Иванов Иванов
Орлин Стойчев Савов
Павлина Николова Николова
Павлина Петрова Генова
Павлина Цонева Неделчева
Павлинка Иванова Радева
Петър Пантелеев Гатев
Пламен Георгиев Димитров
Пламен Иванов Йотов
Пламен Стоянов Стоев
Полина Боева Костадинова
Радослав Иванов Савов
Руменка Георгиева Станчева
Румяна Дойчева Радева
Румяна Йорданова Атанасова
Румяна Тодорова Петрова
Светла Трифонова Божикова
Светлана Боянова Николова
Светлана Стефанова Иванова
Сидия Христова Узунова
Славчо Димитров Арнаудов
Снежина Петрова Андреева
Станислав Николаев Градев
Таня Иванова Кардимова
Таня Радославова Петрова
Татяна Русева Цлатева
Тихомир Харалампиев Русев
Тодорка Кондова Пенчева
Тони Николаев Николаев
Христо Георгиев Митов
Христо Димов Христов
Цветан Василев Иванов