BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1979
Албена Йорданова Жекова
Албена Николаева Восикина
Амелия Вас. Карагьозова
Ангелинка Антонова Ангелова
Андрей Ненов Кърджалийски
Анелия Друмева Друмева
Анжелина Цветанова Благоева
Араксия Харатюн Микаелян
Бойко Любенов Дойчинов
Бонна Петкова Узунова
Боян Иванов Георгиев
Валентин Стоянов Спасов
Валентина Борисова Красева
Валентина Стоянова Ангелова
Валерий Николаев Маринов
Валерия Сталева Запрянова
Валя Василева Илиева
Ваня Йосифова Камбурова
Венета Боянова Николова
Венцислав Досев Шишков
Веселин Иванов Трифонов
Веселина Николова Милушева
Виола Радославова Янчева
Виолета Георгиева Иванова
Виолета Тод. Железарова
Владимир Костадинов Димитров
Галина Иванова Кирова
Галина Йорданова Иванова
Галина Стоянова Събева
Галя Иванова Вачева
Георги Николаев Ангелов
Гинка Костадинова Тодорова
Дани Желева Недялкова
Даниел Христов Танев
Даниела Георгиева Теодорова
Даниела Димитрова Парушева
Диана Георгиева Чорбаджиева
Диана Тодорова Ганчева
Дияна Костадинова Петрова
Добринка Дим. Иванова
Донка Йорданова Велчева
Екатерина Василева Ставрева
Елена Ангелова Коева
Елена Георгиева Тенева
Елена Йорданова Димова
Елена Тодорова Тодорова
Еленка Николова Пеева
Емил Венелинов Казаков
Емилия Николаева Станчева
Жанета Иванова Шишкова
Женя Димитрова Милкова
Женя Ивелинова Илиева
Златко Господинов Аласиев
Зорница Янкова Манолова
Иван Велеславов Масларов
Илиана Владимирова Богданова
Илко Димитров Георгиев
Ирина Апостолова Димитрова
Ирина Люднева Иванова
Искра Александрова Георгиева
Йорданка Вас. Ереклиева
Камелия Весел. Байчева
Кирил Иванов Киров
Климент Лалев Найденов
Лиляна Дим. Лазарова
Маргарита Людмилова Велева
Маргарита Николова Александрова
Маргарита Петкова Бозова
Марина Иванова Станилова
Мария Иванова Бонева
Мария Иванчева Пенева
Мария Николаева Ангелова
Милен Любомиров Петков
Милена Ив. Симеонова
Милена Иванова Белчева
Милена Николова Милева
Милена Стоянова Върбанова
Милена Янчева Кенарова
Михайл Антонов Минков
Наталия Кирилова Комитова
Наталия Костад. Христова
Нели Добрева Димитрова
Нели Маринова Игнатова
Николай Петров Витанов
Пенка Верчева Златанова
Пламен Йорданов Илиев
Пламен Стоянов Петков
Пламенка Димитрова Стойкова
Пламенка Жекова Филева
Пламенка Иванова Станчева
Ралица Весел. Кавалджиева
Розалина Атанасова Николова
Росица Дончева Дончева
Румяна Денкова Радева
Румяна Лазарова Георгиева
Румяна Недкова Рангелова
Руска Николова Друмева
Светла Василева Курновска
Светлана Василева Манчева
Светлана Димитрова Сарафова
Светлана Димова Могиларова
Светлана Стоянова Стойчева
Светлине Железова Гимева
Силвия Димова Чонова
Силвия Кирилова Балтиева
Сияна Костова Атанасова
Снежа Банкова Петкова
Снежана Атанасова Петрова
Спас Цветков Спасов
Станко Христов Станков
Стела Стойкова Стоянова
Стефан Стоянов Овчаров
Стефан Цветанов Цеков
Стефка Дим. Кирилова
Таня Йорданова Банчева
Таня Цветанова Танкова
Тодор Николов Аврамов
Тони Йорданов Милушев
Трифонка Радева Трифонова
Цветан Петков Найденов
Янка Илиева Черкезова