BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1978
Албена Ангелова Пейчева
Атанаска Костадинова Петрова
Бойко Богданов Богданов
Боряна Йорданова Станева
Валентин Панайотов Минчев
Валентина Вартам Каспарян
Валентина Георгиева Георгиева
Валери Тодоров Гочев
Валерия Пенкова Пенкова
Ваня Василева Нешева
Виолета Желязкова Стоянова
Виолета Николаева Петрова
Галина Георгиева Тончева
Галина Данкова Тодорова
Галина Стефанова Стамова
Галя Илиева Монева
Георги Йорданов Юруков
Гинка Стефанова Тодорова
Дамянка Тодорова Дамянова
Даниела Иванова Великова
Дарина Петрова Димитрова
Детелина Ив. Манолова
Диана Василева Василева
Диана Василева Йорданова
Диана Михайлова Пеева
Димитричка Ал. Александрова
Димитър Тодоров Малчев
Димка Иванова Симеонова
Добри Петров Добрев
Донка Добрева Маринова
Донка Иванова Иванова
Дора Георгиева Василева
Елена Георгиева Димитрова
Елена Николова Калчева
Елиана Георгиева Йорданова
Елиана Иванова Ковачева
Емилия Николаева Драгнева
Емилия Николова Велинова
Емилия Стойчева Чакърова
Жени Ангелова Димитрова
Живка Стефанова Кочева
Иванка Иванова Павлова
Ивелина Георгиева Симеонова
Ивелина Михайлова Колева
Илиана Петрова Илиева
Ирена Георгиева Герова
Ирина Атанасова Симова
Йорданка Дим. Тодорова
Йосиф Мартинов Томов
Йоско Събев Григоров
Камен Михайлов Мортев
Катя Николаева Семкова
Кирил Здравков Ковачев
Кирил Мирчев Карагьозов
Константин Петров Константинов
Лиана Боянова Петрова
Лидия Иванова Стоянова
Лилия Белчева Каравелова
Лиляна Любомирова Георгиева
Лиляна Николова Атанасова
Любка Костадинова Илиева
Любомир Радев Генов
Людмила Луканова Славова
Людмила Михайлова Вълкова
Майа Борисова Карастанева
Майа Веселинова Симеонова
Маргарита Симеонова Йорданова
Мариана Данкова Тодорова
Мариета Василева Добрева
Мариета Габвраилова Николова
Мариета Петрова Георгиева
Маринка Господинова Стефанова
Мария Иванова Желева
Мария Маринова Маринова
Мария Петрова Славова
Мария Христова Цанева
Марияна Иванова Георгиева
Марияна Кирилова Заякова
Марияна Тошкова Стоянова
Мая Стефанова Андреева
Миглена Петрова Петрова
Миглена Стефанова Узунова
Мирослав Стефанов Динев
Михаила Йорданова Христова
Невяна Иванова Троянска
Недка Марева Чобанова
Нели Найденова Сименова
Нели Стоянова Василева
Нина Балчева Христова
Нина Иванова Господинова
Нора Стефанова Николова
Олга Пандова Димитрова
Петина Михайлова Добрева
Петър Йорданов Гайдов
Пламен Кунчев Цонински
Пламена Димитрова Николова
Райна Александрова Николова
Райна Божкова Ганева
Рилка Ангелова Рибарова
Росен Енчев Дичев
Росица Минкова Велева
Рослана Тончева Михайлова
Румен Венев Раденков
Светлана Дешкова Димитрова
Светлана Йорданова Тодорова
Светлана Павлова Къцарова
Силвия Николова Петрова
Снежана Стефанова Стоянова
Снежанка Тодорова Стоилова
Стела Ангелова Тодорова
Стилиян Атанасов Крендев
Сълзица Георгиева Стаменова
Тинка Георгиева Димова
Тодорка Атанасова Аврамова
Христо Георгиев Галов
Христо Георгиев Янков
Хрисула Панделис Сиринга
Цветелина Минкова Цветанова
Чинка Тодорова Тодорова
Юлиана Йорданова Русева
Юлия Пенева Попова