BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1975
Албена Николова Николова
Албена Стефанова Стокова
Анелия Георгиева Илиева
Анна Трайчева Томова
Арсений Антонов Арсениев
Атанаска Алексиева Русева
Бисер Атанасов Константинов
Бонка Николова Раева
Бонка Савова Колева
Борислав Любомиров Петров
Валентина Георгиева Иванова
Валери Петров Станков
Валерий Костадинов Тодоров
Величка Великова Русева
Величко Тодоров Тодоров
Велко Чанков Иванов
Веселин Атанасов Митев
Виолета Василева Йонкова
Виолета Вълчева Георгиева
Виолета Параскевова Маджункова
Вирджиния Димитрова Димитрова
Владимир Андреев Бонев
Владимир Атанасов Атанасов
Владимир Атанасов Тодоров
Галина Василева Тосунова
Галина Димова Вълчева
Галина Методиева Кирици
Галина Михайлова Таскова
Ганка Ангелова Петрова
Геновева Неделчева Кирова
Геновева Ненова Дончева
Георги Георгиев Панайотов
Георги Николов Ганчев
Георги Петров Геров
Даниела Василева Попова
Даниела Ненова Кулова
Даниела Петрова Райчева
Даниела Стойчева Шопова
Дарина Вълчева Баръмова
Даринка Борисова Тафраджийска
Даринка Стефанова Берберова
Димитър Костадинов Карчинов
Димитър Николов Желязков
Димка Янкова Димова
Диян Койчев Каракашев
Добринка Димитрова Йорданова
Добринка Николова Николова
Дора Петрова Бонева
Драгомир Кирилов Цукев
Евгения Петрова Кръстева
Еленка Богомилова Манева
Елка Енчева Енчева
Здравка Николова Иванова
Златинка Михалева Михалева
Ива Гълъбова Йонкова
Иванка Божидарова Калесиева
Иванка Василева Петкова
Ивелина Димитрова Христова
Ивона Валерия Чеховска
Илдъс Османова Исова
Илиана Димова Димова
Илка Юрий Панайотова
Ирена Евгениева Аркова
Ирина Радославова Христова
Искра Генадиева Чолакова
Йонка Христова Цочева
Йорданка Милкова Руевска
Йорданка Пенева Попова
Катя Василева Велева
Катя Георгиева Трифонова
Китка Илиева Стойкова
Краси Иванова Павлова
Красимира Александрова Иванова
Красимира Добрева Николова
Красимира Иванова Василева
Красимира Йорданова Любчева
Красимира Петрова Петрова
Красимира Петрова Рашева
Красимира Шопова Кунчева
Красиян Йорданов Йорданов
Лалю Маринов Лалев
Лена Тодорова Тодорова
Лепа Павлова Павлова
Лидия Димитрова Василева
Лидия Ортодоксова Ортодоксова
Лидия Стойчева Чонкова
Лилиана Димитрова Димова
Лиляна Георгиева Пенакелиева
Любен Цветанов Ценов
Любка Галентинова Грозева
Любов Георгиева Петрова
Людмила Миткова Тодорова
Маргарита Първанова Папазова
Маргарита Христова Явашева
Мариана Демирева Демирева
Мариана Иванова Малчева
Марийка Радева Панайотова
Мария Йонева Димитрова
Мария Любомирова Александрова
Мария Нешкова Нешкова
Мария Серафимова Тодорова
Марияна Борисова Шабаркова
Меглена Тодорова Абаджиева
Мила Илиева Калчева
Милена Панайотова Карагьозова
Милка Петрова Георгиева
Надя Панкова Панова
Наталия Маринова Станчева
Недялка Петрова Попова
Нели Василева Узунова
Нели Христова Тунчева
Николай Рафаилов Стайков
Николай Цветков Луков
Николина Здравкова Василева
Николинка Кирилова Страшимирова
Нина Маринова Генчева
Павлин Стоянов Петров
Павлина Иванова Чобанска
Павлина Илиева Дякова
Павлина Петрова Хубанова
Павлина Трифонова Илиева
Пенка Радева Янчева
Петя Иванчова Петкова
Пламен Борисов Трайков
Пламен Димитров Митев
Пламен Николов Стойчев
Пламен Пейчев Панайотов
Пламен Петров Пенчев
Раиса Николаева Стрелникова
Ромяна Йосифова Христова
Румяна Иванова Миланова
Румяна Тихомирова Маринова
Светла Стоянова Вичева
Светла Фердинандова Димитрова
Светлана Атанасова Баева
Светлана Илиева Тодорова
Светлана Петрова Гинкова
Светлана Радославова Кънчева
Севдалина Ангелова Стойкова
Снежана Димитрова Иванова
Снежана Стоянова Кулева
Снежина Йорданова Младенова
Соня Любенова Палазова
Стефан Димитров Нанков
Стоянка Колева Михалева
Стоянка Петрова Бойкова
Стоянка Христова Синтерова
Стянка Георгиева Жулева
Таня Сотирова Карбова
Татяна Михайлова Мачева
Теодора Паскалева Богословова
Тихомир Василев Симеонов
Тони Божидаров Асенов
Феодор Тихомиров Йорданов
Христина Лазарова Лазарова
Хубанелия Атанасова Нанкова
Цветалин Василев Цветков
Цветанка Иванова Илиева
Цонка Христова Цочева
Юрий Христов Йорданов