BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1960
Адриана Стоянова Бограшова
Виктор Здравков Иванов
Ганка Димитрова Христова
Донка Маркова Недялкова
Донка Тончева Митева
Евгения Маринова Николова
Емил Фердинандов Манолов
Енчо Инатов Дълбоков
Златка Петрова Ангелова
Йордан Тодоров Кожухарски
Йорданка Христова Николова
Лилия Иванова Григорова
Лиляна Дончева Попова
Невяна Костадинова Астърджиева
Павел Василев Киров
Пенчо Байчев Костадинов
Първан Захариев Първанов
Райна Нанчева Дечева
Райна Тодорова Митева
Светослав Димитров Петров
Славка Колева Стаева