BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1972
Анелия Маринова Павлова
Антоанета Лазарова Антонова
Ваня Спасова Христова
Ваня Стефанова Вичева
Венелин Костов Великов
Венетка Вълчева Русева
Венцислава Златева Джендова
Виолета Ст. Далакова
Вяра Тодорова Стефанова
Георги Константинов Шипковенски
Георги Методиев Николов
Грета Стоянова Щиркова
Даринка Тачева Фучеджиева
Евелина Илиева Атанасова
Еленка Ст. Стефанова
Елка Любомирова Димитрова
Емилия Борисова Бизеранова
Емилия Пенева Иванова
Златка Маринова Велинова
Иван Тодоров Ефтимов
Иванка Георгиева Георгиева
Йовка Божилова Чобанова
Йордан Илиев Криводолски
Йорданка Петкова Събевска
Йорданка Спасова Ангелова
Йорданка Ст. Стойкова
Лидия Кирилова Начкова
Лъчезар Радославов Маринов
Любомира Михайлова Абаджиева
Людмила Любенова Йовчева
Маргарита Димитрова Златева
Маргарита Панова Желева
Марийка Димитрова Илиева
Мария Николаева Матеева
Марияна Иванова Янкова
Милена Петрова Петрова
Миляна Илиева Василева
Надя Славчева Тодорова
Нели Михайлова Стефанова
Николай Ст. Колев
Нора Кирилова Димитрова
Павел Георгиев Гюров
Пенка Димитрова Станчева
Пенка Иванова Еримиева
Петранка Петрова Цакова
Петър Христов Ганев
Петя Тодорова Илиева
Петя Тодорова Тодорова
Райна Игнатова Авджийска
Росица Георгиева Пенчева
Росица Иванова Бахнева
Румен Денев Илиев
Румен Любомиров Белчев
Светла Илиева Димитрова
Силвия Николова Цветанова
Славянка Василева Илиева
Снежана Анг. Стойкова
Снежана Йорданова Андреева
Снежина Георгиева Павлова
Соня Цветанова Димитрова
Стефка Тончева Топалова
Стоян Петров Колев
Таня Георгиева Цветкова
Татяна Петрова Грозданска
Теодора Георг. Рачева
Христина Петрова Александрова
Цветанка Иванова Хицова
Цветанка Хр. Шипкава
Цонка Пенева Велчева
Юлия Ванчева Тодорова