BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1971
Анета Исак Якова
Антоанета Георгиева Папазова
Атанас Георгиев Атанасов
Бистра Костадинова Дукова
Валентина Борисова Антонова
Ваня Вълева Михнева
Васил Миленов Кънев
Велина Христова Хараланова
Венета Пенчева стоева
Вержиния Захариева Софоклиева
Веселка Петрова Стефанова
Галина Иванова Петева
Геновева Христова Янкова
Георги Христофоров Минев
Грета Антонова Стефанова
Гюргина Чонова Танева
Даниела Страхилова Вачева
Данче Костадинова Тодорова
Денка Иванова Илиева
Димитрина Коцева Димитрова
Димитрина Милкова Боева
Димитър Петков Димитров
Елена Иванова Нейчева
Елка Христова Дамянова
Здравка Николова Стефанова
Зорница Николаева Божкова
Иванка Славчева Соколова
Калинка Стефанова Врабевева
Китка Белчева Минчева
Костадин Димитров Темелков
Красимир Денев Илиев
Лидия Ганчева Спасова
Лилия Димова Димова
Лилия Христова Стефанова
Лиляна Генчева Тонкова
Людмила Кирилова Добрева
Маргарита Димитрова Матеева
Мария Цветанова Георгиева
Миряна Петрова Велчева
Николай Георгиев Петров
Николинка Ив. Николова
Павлина Тодорова Серафимова
Пенка Димитрова Симеонова
Пламен Ангелов Хубенов
Пламен Иванов Пенев
Пламенка Василева Ванкова
Румен Петков Михайлов
Румяна Пенчева Русева
Саша Йорданова Баева
Свобода Георгиева Гюрова
Станка Маринова Енчевска
Стоянка Михайлова Стоянова
Татяна Валентинова Влайкова
Татяна Йорданова Тодорова
Татяна Савова Христова
Тинка Димитрова Найденова
Труфанка Цвяткова Борисова
Юлия Любенова Великова