BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1970
Аглая Славчева Ангелова
Александра Живкова Цукева
Ана Георгиева Стефанова
Анелия Димитрова Христова
Божидарка Христова Христова
Валентин Колев Борисов
Валентина Стоянова Вълчева
Васил Дамянов Плачков
Венелина Колева Турлакова
Венеция Борисова Щерева
Веселин Ангелов Лазаров
Веселина Николова Босашка
Веселинка Здравкова Христова
Георги Иванов Тошев
Георги Янков Георгиев
Дамянка Иванова Еленкова
Диана Стоянова Стефанова
Димитрина Добрева Цонева
Димитър Василев Мъглов
Димитър Славейков Димитров
Елена Игнатова Лазарова
Елена Николова Иванова
Елена Славчева Куртева
Емилия Иванова Косова
Жанета Ненова Начева
Илиана Илиева Йорданова
Искър Стоянов Минков
Капка Ангелова Пеева
Катя Иванова Стефанова
Катя Кръстева Павлова
Красимира Станчева Коева
Кръстинка Кр. Андреева
Любомир Иванов Стоянов
Маргарита М. Йорданова
Мариета Недева Иванова
Марийка Василева Младенова
Мария Василева Христова
Мария Йорданова Господинова
Мешка Демирова Тодорова
Надежда Станчева Сарафова
Нели Владимирова Стоянова
Нели Георгиева Иванова
Николай Ганчев Бъчваров
Николай Манчев Илиев
Николина Славчева Закова
Петранка Стоянова Радева
Петър Георгиев Пачаджийски
Първан Величков Първанов
Радка Здравкова Радева
Радка Йорданова Ганева
Радка Ламбринова Ламбринова
Райна Стефанова Георгиева
Райса Русева Димова
Румен Иванов Симовов
Румяна Парушева Коцеулова
Румяна Радославова Ангелова
Севдалина Златева Джендова
Силвия Давидова Тодорова
Стефка Иванова Христова
Таня Димитрова Герова
Татяна Кирилова Стоянова
Татяна Петрова Русева
Татяна Стойкова Алатова
Уляна Радева Цочева
Христо Николов Василев
Юра Иванова Момчилова
Яни Георгиев Гендов
Янка Георгиева Славчева