BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1969
Александрина Крумова Стоименова
Анелия Ненова Кулова
Анна Георгиева Борисова
Атанас Василев Христов
Борко Иванов Бинев
Валентина Николова Жекова
Валя Русева Хубанова
Величка Велинова Въчева
Венета Петрова Стойкова
Веселина Стойчева Василева
Веска Златева Райнова
Веска Костадинова Русева
Виолета Маринова Иванова
Виолета Стоилова Стоянова
Владимир Стефанов Данчев
Вяра Стефанова Георгиева
Гергана Атанасова Басамакова
Даниела Георгиева Фортунова
Данка Георгиева Станкова
Диана Добрева Петрова
Диана Недева Лазарова
Димитър Петров Стефанов
Елена Манчева Тодорова
Елена Паскова Щерева
Елисавета Стойлова Гуцева
Жанина Савова Станева
Живка Андреева Тодорова
Златинка Тодорова Хараламиева
Ива Йолова Йолова
Йорданка Радославова Георгиева
Кирилка Александрова Чулева
Красимир Добрев Гунчев
Лиляна Василева Балева
Маргарита Дончева Николова
Маргарита Ник. Стоянова
Маргарита Панайотова Димитрова
Маргарита Радкова Йорданова
Марияна Христова Атанасова
Милена Кръстева Кръстева
Минчо Георгиев Обретенов
Морена Димитрова Николова
Надежда Маркова Костова
Никола Михов Алтънчев
Олга Сотирова Христова
Павлина Димитрова Станева
Павлина Христова Христова
Пепа Николова Георгиева
Пешка Борисова Атанасова
Росен Панайотов Минков
Румяна Иванова Симеонова
Румяна Люцканова Николова
Северина Пенева Георгиева
Славка Василева Петрова
Снежана Рачева Сойнева
Снежана Тодорова Зисова
Снежана Феб Пешева
Снежанка Иванова Пейкова
Сребра П. Христова
Стефан Савов Великов
Стефана Симеонова Драгнева
Стефанка Димитрова Дечева
Стефка Пелова Найденова
Стоянка Любомирова Георгиева
Събинка Недева Тодорова
Таня Гочева Генева
Теменужка Димитрова Георгиева
Тошка Симеонова Маркова
Тошко Златев Петров
Христина Костадинова Димитрова
Христо Ангелов Йоневски
Цветанка Костова Милева
Цветанка Пенчева Иванова
Юлия Иванова Костова