BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1968
Анастасия Иванова Михайлова
Ангел Николов Ангелов
Бистра Андрианова Чакърова
Божимир Христов Лазаров
Бойка Петрова Иванова
Венетка Тодорова Цветкова
Виолета Грудева Райкова
Виолета Стилянова Николова
Виолета Стоилова Кафтанова
Ганка Андреева Терзиева
Ганка Стоянова Милкова
Георги Димитров Стоянов
Дапилина Делчева Демирева
Дарина Милкова Милушева
Димо Колев Димов
Екатерина Христова Делева
Здравко Михайлов Трифонов
Иван Вълчанов Вергиев
Иванка Георгиева Пешева
Ингрид Симеонова Борисова
Йовка Делчева Георгиева
Катя Петрова Грибнева
Кичка Стоянова Айдарова
Красимир Василев Мирчев
Красимира Димитрова Николова
Лилия Вълчева Иванова
Лиляна Владиславова Николова
Лиляна Стоянова Куцарова
Лъчезар Ангелов Лазаров
Лъчезар Йорданов Гуглин
Людмила Петрова Караиванова
Магдалена Георгиева Пенева
Маргарита Анг. Маринова
Мариана Пецова Нецова
Мария Димитрова Каракашева
Мария Кръстева Тилешка
Мартица Томова Чакърова
Недялка Миланова Статева
Радка Стоянова Стойкова
Румяна Вълканова Стоянова
Светла Григорова Григрова
Светлана Вълканова Цветкова
Светлозар Димитров Стоянов
Скарлета Найденова Томина
Снежанка Николова Сапунджиева
Снежинка Милева Славова
Стоименка Николова Василева
Стойна Цветанова Николова
Стоянка Димитрова Михайлова
Теодора Здравкова Митовска
Тинка Христова Симеонова
Тодор Любомиров Генов
Цветан Вълчев Нановски