BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1966
Анка Дончева Иванова
Анка Иванова Атанасова
Анри Жак Хаимов
Валентин Георгиев Бонев
Валентин Люцканов Люцканов
Виктория Методиева Макариева
Виолета Иванова Гложенска
Владимир Драганов Христакиев
Вълка Иванова Ангелова
Върбинка Иванова Русева
Вярка Иванова Пейкова
Ганка Георгиева Недева
Гено Любомиров Генов
Георги Танев Видев
Георгина Кралева Камалиева
Гергана Владимирова Мечкова
Гинка Иванова Манахилова
Гроздан Димитров Мавров
Дениса Денева Петрова
Детелина Геогиева Вафиадис
Джана Лиди Идел
Димитрия Методиева Тошкина
Димка Димитрова Господинова
Добринка Стойчева Маринова
Живка Засилева Жечева
Иван Николаев Кьосев
Ивелина Драганова Иванова
Илинка Иванова Радева
Йорданка Иванова Ганчева
Кунка Петрова Дапкова
Кунча Йорданова Тонева
Лилка Иванова Димокенчева
Лиляна Генчева Панайотова
Лиляна Смиленова Христова
Мария Илиева Величкова
Мирослава Василева Ранкова
Надко Георгиев Величков
Наталия Алексиева Подрязова
Нейко Петров Атанасов
Николина Илиева Козарева
Светла Димитрова Мълчанова
Сийка Михайлова Чолакова
Силвия Калоянова Хаджимитева
Соня Атанасова Тачева
Стефанка Стоянова Такева
Стоянка Иванова Велкова
Стоянка Христова Михайлова
Тодор Ангелов Симеонов
Тодор Йорданов Тодоров
Тодорка Илиева Тодорова
Тодорка Любомирова Стойчева
Хриска Благоева Цекова
Янчо Неделчев Славов