BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1965
Анастасия Крумова Грозданова
Анеля Василева Карагьозова
Атанас Георгиев Булгуров
Бонка Павлова Георгиева
Валентина Дойчева Желязкова
Венетка Петкова Добрева
Виолета Павлова Янева
Владимир Иванов Иванов
Геновева Недялкова Хаджиева
Дарина Атанасова Костова
Димитър Нанков Нанков
Димка Димитрова Иванова
Добринка Недялкова Маринова
Еленка Василева Георгиева
Еленка Григорова Минева
Ерол Халилов Джаферов
Жечка Алексиева Жекова
Жулиета Саркизова Киркорова
Златко Радославов Ангелов
Искра Петрова Русева
Йорданка Кондова Енчева
Калинка Димитрова Шулюшева
Катя Атанасова Черкезова
Лиляна Йорданова Чуканска
Лиляна Крумова Стефанова
Майя Борисова Божинова
Маргарита Димитрова Димитрова
Маргарита Йорданова Маринова
Мария Минчева Пандова
Милка Петрова Стамболова
Митко Стоянов Атанасов
Наташа Нинова Стефанова
Огняна Петрова Савова
Панко Кирилов Анчев
Ребека Моис Пасси
Росица Григорова Михайлова
Росица Димитрова Тодорова
Румен Кирилов Ячев
Румен Костадинов Търев
Румяна Иванова Антонова
Румяна Страхилова Текова
Румянка Найденова Петрова
Светла Генова Ракаджийска
Сияна Панайотова Димитрова
Снежина Йорданова Тодорова
Стефанка Асенова Иванова
Таня Димитрова Матеева
Татяна Петрова Петрова
Тонка Рангелова Димитрова
Цвета Иванова Ханджиева
Цола Миланова Зашева
Янка Димитрова Георгиева