BG   FR   ES   EN   
 

Випуск 1959
Александър Димитров Златанов
Ана Георгиева Нещерева
Атанас Георгиев Марков
Атанаска Янкова Карагяурова
Владимир Георгиев Гьозов
Владислава Георгиева Владова
Емил Димитров Дернев
Емилия Йорданова Станева
Зора Ганчова Декова
Иван Неделчев Савов
Йона Николова Радева
Йорданка Крумова Драголова
Клара Петрова Георгиева
Латинка Атанасова Начева
Людмил Борисов Попов
Марийка Ангелова Тодорова
Маринчо Петков Вълчинов
Мария Георгиева Цацова
Пепа Василева Колева
Петрана Цветанова Маринова
Снежинка Христова Цекова
Янко Георгиев Костовски